เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในประเทศไทย